ESPA

Δήμος

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Έκθεση Εσόδων –Εξόδων A΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης Προϋπολογισμού 2011

09/06/2011
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής >>

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/ 2011

ΘΕΜΑ : Έκθεση Εσόδων –Εξόδων A΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης Προϋπολογισμού 2011. Στο Αργοστόλι σήμερα 26 Μαΐου του έτους 2011 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 το πρωί , συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 19407/24-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87.

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7) και ονομαστικά είναι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Γκισγκίνης Νικόλαος
 • Γαλάτης Άγγελος
 • Κουταλά Αικατερίνη
 • Θεοφιλάτος Ευάγγελος
 • Πυλαρινός Δημήτριος
 • Αυγουστάτου Αθηνά
 • Κοκκόσης Διονύσιος
 • Ματιάτος Σπυρίδων
 • Ζαπάντης Ανδρέας

 

Ο Πρόεδρος , κ. Δημήτριος Πυλαρινός , δίνει τον λόγο στον δημοτικό υπάλληλο κ. Πέτρο Αλυσανδράτο ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έκθεση Εσόδων –Εξόδων Α ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης Προϋπολογισμού 2011 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς , που έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν.3852/2010) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος ΒΆ)

Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών.

Τα έσοδα διακρίνονται σε:

 • τακτικά έσοδα
 • έκτακτα έσοδα
 • έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
 • εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
 • εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
 • χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

 

Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

 • λειτουργικές δαπάνες χρήσης
 • επενδύσεις
 • πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
 • αποθεματικό

 

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

 • τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0
 • έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1
 • έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2
 • εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3
 • εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων
 • χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό.

Τα έξοδα διακρίνονται σε:

 • λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6
 • Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7
 • πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8
 • Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

 • ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.
 • Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.
 • τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.
 • τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.
 • σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ. 207/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011. Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Α τριμήνου του έτους 2011. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος ΒΆ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Παρακάτω εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα Β. Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του A ΄ τριμήνου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Α ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Έσοδα και Εισπράξεις Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ 0 1 (πλην 13) 2. 31 32 4 5 13 Τακτικά Έσοδα Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) Έσοδα παρελθόντων ετών Εισπράξεις από Δάνεια Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων.

 • Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους Επιχορηγήσεις για επενδύσεις Σύνολο Πόρων 32.839.467,67 4.454.769,61 2.494.758,80 3.104.077,71 2.813.123,12 5.134.000,00 863.461,18 21.581.180,25 73.284.838.34 2.759.543,30 78.694,05 851.837,22 0,00 121.840,01 503.226,96 425.248,09 514.628,28 5.255.017,91
 • Έξοδα και Πληρωμές Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20.043.200,00 1.723.215,48 61, 62
 • Αμοιβές και παροχές τρίτων 5.820.670,00 25.039,70 63, 64
 • Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα….. 1.331.000,00 9.661,93 651
 • Τοκοχρεολύσια δανείων 352.500,00 83.995,95 66
 • Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών…… 1.617.500,00 29.784,26 67, 68
 • Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 8.811.227,00 628.270,75 81
 • Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε … 12.294.842,34 663.431.96 82, 85
 • Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις …. 5.966.397,00 142.767,68
 • Επενδύσεις 71 Αγορές 509.004,44 0,00 73
 • Έργα 11.855.265,54 0,00 74
 • Μελέτες 1.829.949,92 0,00 75
 • Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 00,00 0 ,00 652
 • Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 2.064.800,00 768.109,74 9111
 • Αποθεματικό 788.482,10 0,00
 • Σύνολο εξόδων και πληρωμών 73.284.838,34 4.074.277,45

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η κ. Αικ. Κουταλά σημειώνει ότι η Έκθεση Εσόδων –Εξόδων του Δήμου είναι μία από τις πιο σοβαρές αρμοδιότητες της Επιτροπής και παρότι δεν αμφισβητεί τα παραπάνω νούμερα πιστεύει ότι για το συγκεκριμένο θέμα δεν δόθηκε η ανάλογη προσοχή , αλλά αντιμετωπίσθηκε με κάποια προχειρότητα και για τον λόγο αυτό ψηφίζει ΠΑΡΟΥΣΑ. Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης τονίζει ότι έπρεπε η Οικονομική Υπηρεσία να παρουσιάσει στην Επιτροπή μεγαλύτερη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του τριμήνου για να διαμορφώσει πιο ολοκληρωμένη άποψη επί των εσόδων και των εξόδων και για τον λόγο δηλώνει ΠΑΡΩΝ.

Τα Mέλη της Oικονομικής Επιτροπής:

 • Δημήτριος Πυλαρινός
 • Διονύσιος Κοκκόσης
 • Σπυρίδων Ματιάτος
 • Αθηνά Αυγουστάτου
 • Ευάγγελος Θεοφιλάτος
 • Αικατερίνη Κουταλά
 • Ανδρέας Ζαπάντης. (ΤΕΘΗΚΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση : Η κ. Αικατερίνη Κουταλά σημειώνει ότι ο έλεγχος της Έκθεσης Εσόδων –Εξόδων του Δήμου είναι μία από τις πιο σοβαρές αρμοδιότητες της Επιτροπής και παρότι δεν αμφισβητεί τα παραπάνω νούμερα πιστεύει ότι για το συγκεκριμένο θέμα δεν δόθηκε η ανάλογη προσοχή , αλλά αντιμετωπίσθηκε με κάποια προχειρότητα και για τον λόγο αυτό ψηφίζει ΠΑΡΟΥΣΑ. Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης τονίζει ότι έπρεπε η Οικονομική Υπηρεσία να παρουσιάσει στην Επιτροπή μεγαλύτερη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του τριμήνου για να διαμορφώσει πιο ολοκληρωμένη άποψη επί των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού και για τον λόγο δηλώνει ΠΑΡΩΝ. Ο κ. Αλεξανδράτος Π. παραδίδει στον Κ. Ζαπάντη Α. αναλυτικές καταστάσεις εσόδων –εξόδων του Προϋπολογισμού για την λεπτομερέστερη ενημέρωσή του. και αφού είδε τις διατάξεις: 1)του άρθρου 72 παρ. β της παρ. 1 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 2) την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν 3852/2010 και 3) την παρ. 2του άρθρου 175 του Δ.Κ.Κ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει ως έχει την παραπάνω Έκθεση Εσόδων –Εξόδων Α΄ Τριμήνου υλοποίησης Προϋπολογισμού 2011 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς, η οποία θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με συνημμένα όλα τα αναλυτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πλήρη ενημέρωσή του.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Α/Δήμαρχος Οικονομικών.Επιστροφή στην κατηγορία

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς