ESPA

Ανακοινώσεις

Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων του Τμήματος Δημοτικής – Αστικής κατάστασης

01/10/2021
Ανακοινώσεις >>

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου

28100  Αργοστόλι

': 2671360159

e_mail: dimarxos_argostoliou@argostoli.gov.gr

 

 

Αργοστόλι,29-09-2021

Αριθμός Πρωτ:-18347-

Αριθμός Απόφασης:--884-

 

     

 

 

                                                                   

 

                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                        

 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

 

ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων του Τμήματος Δημοτικής – Αστικής κατάστασης».

 

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α΄):Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν 3463/ 2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α), Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

3. Tις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α): Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

4.Το άρθρο 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

5.Την με αριθμ. 24/16670/2008 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ με θέμα «μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα»

6. Το αριθμ. πρωτ. 347/20-3-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ

7. Το Μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου (ΦΕΚ 3257/23-8-2019 τεύχος Β)

8. Την αριθμ. 42/2120/21-10-2019 απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

9.Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

                                                               

Αποφασίζει:

 

   Εξουσιοδοτεί τον  αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου  Μιχαήλ Πεβεράτο κλ.  ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α,  να υπογράφει  «με εντολή Δημάρχου», τα πάσης φύσεως έγγραφα, βεβαιώσεις και  πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Τμήματος.

  Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας ή κωλύματος, εξουσιοδοτείται ομοίως,  για την υπογραφή των ανωτέρω, η μόνιμη υπάλληλος του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου Περιστέρα Κουταβά κλ. ΔΕ Διοικητικών.  

 

   Η παρούσα αναρτάται στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας , στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

                                              Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

 

 

 

                                                Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:

·       Α/Δήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών

·       Γενικό Γραμματέα

·       Αν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

·       Αναφερόμενους υπαλλήλους

·       Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (ενημέρωση Α.Φ υπαλλήλων)

 

 

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς