ESPA

Νέα - Δελτία Τύπου

Λειτουργία ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ

26/03/2020
Νέα - Δελτία Τύπου >>

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Κεφαλληνίας

Δήμος Αργοστολίου

Διεύθυνση: Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών      

Ταχ.Δ/νση:21ης Μαΐου Αργοστόλι 28100 Τηλ.:26713-61000 fax:26713-61029  e-maill d.argostoliou@kep.gov.gr                    

 

         

Λειτουργία ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ.

        (Αρ. πρωτ. 7542/24.3.2020 έγγραφο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

 

 

Κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες είναι επιτρεπτή μόνο για κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον προηγηθεί επικοινωνία (ηλεκτρονική ή τηλεφωνική) και εγκριθεί το αίτημα για φυσική εξυπηρέτηση (https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/dieykriniseis-toy-yfypoyrgoy-politikis-prostasias-nikoy-hardalia-shetika-me-ton)

 

Κατόπιν των ανωτέρω και για όσο διάστημα ισχύει το μέτρο του προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ΚΕΠ:

 

  1. Τα ΚΕΠ θα λειτουργούν με κλειστή είσοδο και θα παρέχουν εξυπηρέτηση δια ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον Δ/ντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ ή εν απουσία του, τον υπεύθυνο λειτουργίας, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  2. Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας). Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ.

 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα ΚΕΠ θα λειτουργούν είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.

 

Επισημαίνεται ότι, ο επείγον χαρακτήρας τόσο της δια ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού, όσο και των τηλεφωνικών αιτημάτων αξιολογείται από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ, εν απουσία τους τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΕΠ, και πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα  εξής χαρακτηριστικά:

 

  1. Να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης.3.2020,
  2. Να αφορά  επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,
  3. Να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

 

Κατά την διάρκεια  ισχύος των έκτακτων μέτρων θα μπορεί να υποβληθεί επείγουσα τηλεφωνική αίτηση και από τρίτο πρόσωπο υπό την απαραίτηση προϋπόθεση, αυτό να είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής, από το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Κατά την παραλαβή του σχετικού φακέλου, το πληρεξούσιο επιδεικνύεται σε ακριβές αντίγραφο του συμβολαιογράφου και η εξουσιοδότηση στο πρωτότυπο.

 

Η αποστολή του φακέλου  από τα ΚΕΠ στον πολίτη (σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πολίτης), στην περίπτωση των τηλεφωνικών αιτήσεων, θα γίνεται αποκλειστικά είτε με τη διαχείριση συστημένου αντικειμένου, είτε, όπου είναι εφικτό, από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες του Δήμου (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι κ.τλ). H  ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για την αποστολή σε ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη.

 

Επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει ήδη ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (www.gov.gr), την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς