ESPA

Δήμος

Προσλήψεις/Προκηρύξεις

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Μεσογειακού Κυκλώνα ΙΑΝΟΣ

17/11/2020
Προσλήψεις/Προκηρύξεις >>

 

                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                           

                           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

                    Αργοστόλι 17 Νοεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

                    Αρ. Πρωτ.: -23137-

                    Αρ. Απόφασης-689-

Γραφείο Δημάρχου

Πλατεία Βαλλιάνου

Αργοστόλι, TK 28100

ΤΗΛ. 2671360159

FAX: 2671 022572

E-mail: dimarxos_argostoliou@argostoli.gov.gr

                                                                                               

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

 

1.      Την παράγραφο 1 περίπτωση δ΄ του άρθρου  58  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007, περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

3.        Τις διατάξεις του άρθρου 14  και 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4.      Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

5.      Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Αργοστολίου( Φ.Ε.Κ 3257/Β΄/2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.      Την με αριθμ.πρωτ. 6895/18-9-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 17/09/2020  από το φαινόμενο του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΥ.

7.      Την υπ’ αριθμ. 190/2020 (ΑΔΑ:63ΝΩ46ΜΓΤΤ-6ΡΦ) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου  σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη (11) έντεκα ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Μεσογειακού Κυκλώνα ΙΑΝΟΣ.

8.      Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 216/27-10-2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών    του Δήμου Αργοστολίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.

9.      Την με αρ. 21986/2-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΦ546ΜΓΤΤ-ΒΣ0) Ανακοίνωση Πρόσληψης πρόσληψη (11) έντεκα ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Μεσογειακού Κυκλώνα ΙΑΝΟΣ

 

 

Αποφασίζει

 

 

         Προσλαμβάνει από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Μεσογειακού Κυκλώνα ΙΑΝΟΣ, τους κάτωθι:

 

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

1

Δέσποινα Χάμου

Νικόλαος

ΤΕ Διοικητικού

Από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021

2

Αλέξιος Αυγουστάτος

Αντώνιος

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021

3

Γεώργιος Βαγγελάτος

Σπυρίδων

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021

4

Μαρία Λιανού

Κωνσταντίνος

ΔΕ Διοικητικών

Από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021

5

Γεωργία –Ηλέκτρα Παναγιωτάτου

Σαράντης

ΔΕ Διοικητικών

Από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021

6

Γεράσιμος Γαβριελάτος

Κωνσταντίνος

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021

7

Γεώργιος Γεωργόπουλος

Παναγής

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021

8

Ιωάννης Ανδρεάτος

Λάμπρος

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021

9

Σπυράγγελος Νεόφυτος

Νικόλαος

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021

10

Ουρανία Κουμαριώτη

Φώτιος

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021

11

Παναγής Αυγουστινιάτος

Γεράσιμος

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων έως και 17/5/2021

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή στην κατηγορία

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς