Πολιτική Προστασία kedike youreurope Συνπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Ερμής Διαύγεια Καλλικράτης Σύζευξις

vodafone

Drink

Drink

Αλκοόλ και ανήλικοι

EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Επικοινωνία

 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Oδός Παναγή Βαλλιάνου 7
Αργοστόλι Τ.Κ. 28100
Τηλέφωνο 26710 22933 & 20047
  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Δημοτική ενότητα AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ
φαξ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ   2671022933 2671020047   2671028515 Παναγή Βαλλιάνου 7
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΗΤΡΩΑ 2671360113, 114   2671360116 2671026824 Πλατεία Βαλλιάνου
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2671360100 2671022230    2671022572
Πλατεία Βαλλιάνου
Α/Δήμαρχος 2671360160, 161, 184     -//- -//-
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2671360101      -//- -//-
Δ/ντης Οικονομικού 2671360167     -//- -//-
Προϊστ. Τμ. Διοικητικής Μέριμνας 2671360158     -//- -//-
ΤΑΜΕΙΟ 2671360106, 109     -//- -//-
ΕΣΟΔΑ 2671360108, 107      -//- -//-
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2671360119     -//- -//-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2671360162, 164     -//- -//-
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2671360156, 174, 181, 182     -//- -//-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2671360153     -//- -//-
ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε. & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2671360171, 2671022940      -//- -//-
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2671360110, 120 2671024308 2671360118   -//-
 Δ/ντης Διοικητικού   2671022933 (εσωτ. 25)   2671020150 Παναγή Βαλλιάνου 7
 Προϊστ. Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού   2671022933 (εσωτ.30)   -//- -//-
 Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού   2671022933 (εσωτ. 26, 34, 39)   -//- -//-
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   2671022138 2671022265 2671022939   2671022138 Λ. Βεργωτή 160

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 
 
2671027151
  2671022472 -//-
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
2671360517, 522 2671023484 2671028909   2671029332 Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
         
 Γραμματεία   2671027985   2671022472 Λ. Βεργωτή 160
 Διευθυντής   2671022725   -//-   -//-  
 Τμήμα Συγκ/κών Έργων,
  Σηματοδότησης, Συγκοινωνιών,
  Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών,
  Τοπ/κών Εργασιών & Κτηματολογίου 
 
 
2671022725
 
 -//-
-//-
 Τμήμα Μελετών και κατασκευών
  Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών
  έργων, Ύδρευσης-Αποχέτευσης-
  Κτηριακών Έργων & Η/Μ, Τεχνική
  Υποστήριξη επιχειρήσεων
  2671022896    -//- -//-
 Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης
  Εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισμού -
  Συνεργείων

2671362630 2671362652

2671022796    2671362656 Κτίριο ''Ξενία'' & Λ. Βεργωτή 160 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  & 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
  
2671022506
  2671022506   Σουηδίας 11
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Α/Δήμαρχος
2671362601, 610
2671362600

2671026999

 
2671362601
 
 
Κτίριο "Ξενία"
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 2671362640, 45
 
   2671362601   -//-
Διευθυντής 2671362631   2671362601   -//-
Δ/ΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    2671362670, 60, 12    -//-   -//-  
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   2671027344   2671027344 Προβλήτα Κ/Ζ
Κ.Ε.Π. 2671361000  2671025252  2671361029   Κτίριο ''ΛΟΥΤΡΑ''
ΟΓΑ 2671361011       -//-
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2671361018, 19, 23, 24, 25       -//-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ   2671028105 2671024282   2671024282 Ι.Μ. Αγ. Ανδρέα
Ο.Κ.Α.Π   2671022425   2671025994  Λεωφ. Βεργωτή 131
Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.   2671025600   2671022847 Λ. Βεργωτή 16
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.   2671023064   2671024668  Λιθόστρωτο 70
Δημοτική ενότητα ΠΑΛΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - Α/Δήμαρχος 2671360950 2671091661   2671093495 Ληξούρι
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2671360952 2671091661     -//-
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΣΟΔΑ 2671360904, 5       -//-
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2671360910       -//-
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -               ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2671360907 2671091371      -//-
Κ.Ε.Π.   2671093900   2671092636 -//-
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ   2671091342      -//-
Δημοτική ενότητα ΣΑΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2674360500 2674022019   2674023063 Σάμη
Α/Δήμαρχος 2674360514       -//-
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2674360504-5       -//-
ΕΣΟΔΑ 2674360512       -//-
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΓΑ 2674360512       -//-
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ   2674022971     -//-
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2674360523       -//-
ΚΕΠ 2674360522-3 2674023721   2674023722 -//-
Δημοτική ενότητα ΕΡΙΣΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2674360300     2674051188 Βασιλικάδες
Α/Δήμαρχος   2674051184      -//-
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2674360303       -//-
Κ.Ε.Π. 2674360302 2674051186     -//-
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2674360301       -//-
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ   2674051191     Πατρικάτα
Δημοτική ενότητα ΟΜΑΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    ΟΤΕ       fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Δήμαρχος   2671086241     Βαλσαμάτα
Κ.Ε.Π.   2671086078   2671086078 -//-
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   2671086221   2671086221 -//-
Δημοτική ενότητα ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2671361741     2671068133 Κεραμειές
Α/Δήμαρχος 2671361739 2671068005     -//-
ΚΕΠ 2671361800     2671068331 -//-
ΔΕΥΑ   2671068336   2671068336 -//-
ΚΑΠΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
  2671068312     Καραβάδος
ΙΑΤΡΕΙΟ   2671031282     Βλαχάτα
Δημοτική ενότητα ΠΥΛΑΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2674360200   2674360237   Αγία Ευφημία
Α/Δήμαρχος 2674360209 2674061286     -//-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 2674360211       -//-
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΟΓΑ 2674360213       -//-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2674360220, 221       -//-
ΚΕΠ 2674360250, 251 2674061624   2674061632 -//-
ΚΑΠΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
  2674061960     -//-
Δημοτική ενότητα ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2671361600, 604 2674072474   2674072551 Πόρος
Α/Δήμαρχος 2671361601       -//-
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 2671361604       -//-
ΚΕΠ 2671361630     2674073025 -//-
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   2671083350     Σκάλα
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ   2671081706     Χιονάτα
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   2674072183     Αγία Ειρήνη

 

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς