Οδηγός του Πολίτη Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Λειτουργών Συνπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Διαύγεια Καλλικράτης Σύζευξις

Εορταστικές Εκδηλώσεις 2013-2014

ΕQUITY ACTION

EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Επικοινωνία


ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Oδός Παναγή Βαλλιάνου 7
Αργοστόλι Τ.Κ. 28100
Τηλέφωνο 26710 22933 & 20047 FAX 2671028515
  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Δημοτική ενότητα AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ       fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2671360100 2671022230
   2671022572
Πλατεία Βαλλιάνου
Α/Δήμαρχος 2671360160, 184     -//- -//-
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2671360101      -//- -//-
Δ/ντης Διοικητικού 2671022933 (εσωτ 25)     -//- -//-
Δ/ντης Οικονομικού 2671360167     -//- -//-
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου 2671360158     -//- -//-
Προϊστ. Διοικητικού 2671022933 (εσωτ 30)     -//- -//-
ΤΑΜΕΙΟ 2671360106,109     -//- -//-
ΕΣΟΔΑ 2671360-108,107        
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2671360162,164     -//- -//-
        -//- -//-
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2671360-156,174,181,182     -//- -//-
Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού 2671022933 (εσωτ 26 & 34)     -//- -//-
Δ/νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2671022138     -//- -//-
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 2671360171        
          -//-
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2671360-110, 120 2671024308 2671360118   -//-
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΗΤΡΩΑ 2671360-113,114,112   2671360116 2671026824 -//-
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
2671360517,522   2671023484, 2671028909      2671029332    Κτίριο ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
        Λ. Βεργωτή 160  
  Διευθυντής 2671027151         -//-  
Τμήμα Α και Τμήμα B     
2671022472,
2671027984-5 
 
 
 
-//-  

Τμήμα Γ  
  2671362630           Κτίριο 'Ξενία'  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  & 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
2671362650,652,655       2671022506      -//-    
   Διευθυντής 2671362653           -//-    
Α/Δήμαρχος
Τομέα Καθαριότητας
2671362600       -//-
Γραμματέας Α/Δημάρχου 2671362601     2671362601  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2671362620 2671022492     -//-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 26713626-10,11,12       -//-
 ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  2671362631  
 
 
 
    -//-      
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 
 
       
  Διευθυντρια 2671362640       -//-  
  Προϊσταμενη 2671362645       -//-  
Δ/ΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    26713626-70,60,12       -//-  
Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης   2671027344   2671027344 Προβλήτα Κ/Ζ
Κ.Ε.Π. 2671361000  2671025252  2671361029
 
2671025454 Κτίριο 'ΛΟΥΤΡΑ'
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2671361018       -//-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2671360153,2671361014       -//-
ΟΓΑ 2671361011       -//-
ΕΜΠΟΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2671361018,023       -//-
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2671361023-5 2671022082     -//-
           
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ   2671028105     Οδ. Ιωάννου Μεταξά
Ο.Κ.Α.Π   2671022425      Λεωφ. Βεργωτή
Δημοτική ενότητα ΠΑΛΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2671360906 2671091326     ΛΗΞΟΥΡΙ
Α/Δήμαρχος 2671360950 2671091661    2671093495 ΛΗΞΟΥΡΙ
Γραμματεια Α/Δήμαρχου   2671091661     ΛΗΞΟΥΡΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2671360-904,952 2671091661     ΛΗΞΟΥΡΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2671360911     2671091370 ΛΗΞΟΥΡΙ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 2671360905     2671094053 ΛΗΞΟΥΡΙ
ΜΗΤΡΩΟ 2671360903       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2671360911       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2671360910       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΤΑΜΕΙΟ 2671360917       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΗ 2671360907  2671091371     ΛΗΞΟΥΡΙ
ΕΣΟΔΑ 2671360915       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2671360908       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2671360908       ΛΗΞΟΥΡΙ
Κ.Ε.Π. 2671361820 2671093900   2671092636 ΛΗΞΟΥΡΙ
ΚΛΗΤΗΡΑΣ 2671360909       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ 2671360954       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2671360930       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - 2671091342     ΛΗΞΟΥΡΙ
Δημοτική ενότητα ΣΑΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2674360500 2674022019   2674023063 ΣΑΜΗ
Α/Δήμαρχος 2674360514 2674023710     ΣΑΜΗ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2674360504-5       ΣΑΜΗ
ΕΣΟΔΑ 2674360506       ΣΑΜΗ
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΓΑ 2674360524,
513
      ΣΑΜΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2674360516       ΣΑΜΗ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2674360523       ΣΑΜΗ
ΚΕΠ 2674360522-3 2674023721   2674023722 ΣΑΜΗ
Δημοτική ενότητα ΕΡΙΣΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2674360300   - 2674051144 ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   2674051184     ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ
Κ.Ε.Π. 2674360302 2674051186     ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 2674360300   2674360305 2674051188 ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - 2674051191     ΠΑΤΡΙΚΑΤΑ
Δημοτική ενότητα ΟΜΑΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    ΟΤΕ       fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Δήμαρχος - 2671086241   2671086241 ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ
Κ.Ε.Π. - 2671086078   2671086078 ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - 2671086221   2671086221 ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ
Δημοτική ενότητα ΛΕΙΒΑΘΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2671361732       ΚΕΡΑΜΙΕΣ
Α/Δήμαρχος   2671068005     ΚΕΡΑΜΙΕΣ
ΚΕΠ 2671361800 2671068331   2671068331 ΚΕΡΑΜΙΕΣ
ΔΕΥΑ 2671361722  2671068336   2671068336 ΚΕΡΑΜΙΕΣ
ΚΑΠΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
- 2671068312     ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ - 2671031282     ΒΛΑΧΑΤΑ
Δημοτική ενότητα ΠΥΛΑΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2674360200   2674360237   ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Α/Δήμαρχος 2674360209 2674061286     ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 2674360211       ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΟΓΑ 2674360213       ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2674360220  2674360222     ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ΥΔΡΕΥΣΗ 2674360201       ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΚΕΠ 2674360250-1 2674061624   2674061632 ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΚΑΠΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
- 2674061960     ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Δημοτική ενότητα ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2671361600 2674072474   2674072551 ΠΟΡΟΣ
Α/Δήμαρχος 2671361601       ΠΟΡΟΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2671361602       ΠΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 2671361621       ΠΟΡΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ 2671361625       ΠΟΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2671361652        
ΚΕΠ 2671361630     2674073025 ΠΟΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 2671083350     ΣΚΑΛΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - 2671081706     ΧΙΟΝΑΤΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 2674072183     ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

 

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς