Δήμος

Προσλήψεις/Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 - 2020»
Περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 - 2020»
Περισσότερα
Πίνακες και Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων ΙΔΟΧ Προσωπικού ΣΟΧ1/2016 Ανακοίνωσης Δήμου Κεφ/νιας
Περισσότερα
Γνωστοποίηση πρόσληψης με επιλογή, ενός Ειδικού Συμβούλου, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πε ή ΤΕ) με ειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση
Περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ

Περισσότερα
ΕΔΑΚΙ - ΑΕ ΟΤΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΔΑΚΙ - ΑΕ ΟΤΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Περισσότερα
ΕΔΑΚΙ - ΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΔΑΚΙ - ΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΙΣΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΙΣΟΥ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Περισσότερα
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Περισσότερα
Πρόσληψη με επιλογή Ειδικών συνεργατών

Γνωστοποίηση


Περίληψη προκύρηξης σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς προκηρύσσει την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Αποχέτευση Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς», με προεκτιμώμενη αμοιβή 80.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

Περισσότερα
Προκήρυξη Επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10. (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος ΑΆ) Γνωστοποιεί προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς, κατά τη συνεδρίαση του την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 5:00 μ.μ., με απόφαση που θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του θα προβεί στην επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.


Περισσότερα
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς